• การสัมมนา คบอ. ครั้งที่ 1/2565
  • ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ม.อ. เจ้าภาพการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ