ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมการอบรม ด้านการเกษตรงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมการอบรม ด้านการเกษตรงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค.63. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
URL: http://www.agi.nu.ac.th/newagi/
1. เรื่อง ปุ๋ยสั่งตัด
โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. เรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104
3. เรื่อง เทคนิคการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
โดย ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพิพัฒน์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น.ห้อง AG 2103
4. เรื่อง การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช
โดย ผศ.ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์ และนางสาววิษิกตา เพ็ชรปูน
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง AG 2201
5. เรื่อง เทคนิคการผลิตและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว
โดย ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง AG 2205
6. เรื่อง การผลิตสตอเบอรี่เชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้อง AG 1104
7. เรื่อง การปลูก ดูแลและขยายพันธุ์แคคตัสอย่างง่าย
โดย ผศ.ดร.มยุรีกระจายกลาง ปรีติยาทร แก้วมณี และสมาคมแคคตัส พิษณุโลก
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง AG 2218
8. เรื่อง กัญชงและกัญชาทางการแพทย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น.ห้อง AG 1104
9. เรื่อง การผลิตและแปรรูปทุเรียนเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104
10. เรื่อง การผลิตและแปรรูปกล้วยหอมเชิงพาณิชย์
โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 63 เวลา 13.00 – 16.00 น.ห้อง AG 1104

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.