ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรทางการพยาบาล

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทุกท่านเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทางการพยาบาล

รายละเอียดโครงการ : http://home.kku.ac.th/trainuac

โทร. 08-3358-7171,08-3358-7272

โทร. 0-43348-983 ต่อ 103

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.