สำนักวิจัยและส่งเสริมฯ ม.แม่โจ้ : พิธีมอบงานอุทยานล้านนา 35 ไร่ ให้กับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมประเพณีล้านนา 12 เดือน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งประกอบด้วยการฟังธรรมปลาช่อน , ประเพณีปุมต๊าง , บูชาพระแม่โพสพและท้าวจตุโลกบาล , ประเพณีแฮกนาน้อย , แฮกนาใหญ่ , มัดมือควาย ซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีทางล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาซึ่งเป็นขั้นตอนในการเริ่มทำนา โดยใช้ความเชื่อและพิธีกรรมเข้ามาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของนา ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นทำสิ่งที่เป็นสิริมงคล ถูกต้องตามประเพณีจะทำให้กิจที่ดำเนินต่อไปประสบความสำเร็จ สมดังความปรารถนาทุกประการ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีดังและกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ และโรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย พร้อมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ช่วงบ่ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรมส่งมอบงานอุทยานล้านนา 35 ไร่ ให้กับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.