สำนักวิจัยและส่งเสริมฯ ม.แม่โจ้ : ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

Written by akku2004 on . Posted in Uncategorized

เกษตรฮ๊อตนิวส์ : สถานีโทรทัศน์ช่อง 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ : ไส้กรอก ไส้อั่ว ไก่ดำนึ่งสมุนไพร ไก่นิลแม่โจ้ ไก่นิลล้านนา เพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมืองนำส่งตลาดผู้บริโภคหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่โจ้ หนึ่งในโครงการเพื่อสังคม Social Enterprize โดย รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.