เอกสาร ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ปี 2562

คำสั่งเครือข่าย คบอ. ปี 2562

– คำสั่งที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

– คำสั่งที่ 1/2562 แต่งตั้งประธานเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย          Open

ประกาศเครือข่าย คบอ. ปี 2562

– ประกาศที่ 4/2562 รายชื่อสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยเพิ่มเติม           Open

– ประกาศที่ 3/2562 ยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย           Open

– ประกาศที่ 2/2562 รายชื่อสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ฉบับเพิ่มเติม           Open

– ประกาศที่ 1/2562 ประเภทสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ฉบับเพิ่มเติม           Open