หน่วยงานประสานงาน คบอ. ปี 2559-ปัจจุบัน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131